Golf armbåge – en grundlig översikt

30 september 2023
Jon Larsson

[ Golf armbåge: En grundlig översikt]

Golf armbåge är en vanlig överbelastningsskada som uppkommer i underarmens senor och muskler. Den är även känd som ”medial epikondylit” och är en överanvändningsskada som orsakar smärta och ömhet på insidan av armbågen. I denna artikel kommer vi att utforska golf armbåge i detalj, inklusive vad det är, olika typer, populära behandlingsalternativ och en historisk genomgång av dess för- och nackdelar.

[ Vad är golf armbåge?]

golf

Golf armbåge, eller medial epikondylit, är en överbelastningsskada som uppstår på insidan av armbågen. Till skillnad från tennisarmbåge, som påverkar senorna på utsidan av armbågen, påverkar golf armbåge senorna på insidan. Denna skada uppkommer vanligtvis på grund av repetitiva rörelser som involverar flexion och rotation i handleden, till exempel svingen vid golfspel.

[ Typer av golf armbåge och deras popularitet]

Det finns två typer av golf armbåge: akut och kronisk. Akut golf armbåge uppstår plötsligt genom en specifik skada eller trauma, medan kronisk golf armbåge utvecklas gradvis över tid genom upprepade belastningar. Kronisk golf armbåge är den vanligaste typen och drabbar ofta personer som spelar mycket golf eller deltar i aktiviteter som involverar repetitiva rörelser av handleden och armen.

Populära behandlingsalternativ för golf armbåge inkluderar:

1. Vila och aktivitetsmodifikation: Att ge armbågen tid att vila och undvika de aktiviteter som orsakar smärta är ofta det första behandlingssteget. Det kan innebära att minska golfspel eller justera tekniken för att undvika överbelastning.

2. Fysioterapi och övningar: Prenumerera på en fysioterapi för att stärka och sträcka de muskler och senor runt armbågen kan hjälpa till att lindra smärta och förbättra rörlighet. Övningar kan inkludera excentriska övningar och stretching.

3. Läkemedel: I vissa fall kan läkemedel som smärtstillande medel eller antiinflammatoriska läkemedel ordineras för att lindra smärta och minska inflammation.

4. Kortisoninjektion: Kortisoninjektioner kan användas för att minska inflammation och lindra smärta. Detta kan vara ett alternativ om mer konservativa behandlingar inte ger tillräcklig lättnad.

5. Kirurgi: I sällsynta fall kan kirurgi övervägas om konservativa behandlingar inte ger lättnad. Kirurgi kan involvera att ta bort skadad vävnad eller länka av senor.

[ Kvantitativa mätningar om golf armbåge]

För att få en bättre förståelse för golf armbåge kan vi titta på några kvantitativa mätningar relaterade till denna skada:

1. Uppkomst och prevalens: Golf armbåge är vanligare hos män än kvinnor och tenderar att påverka personer i åldern 40 till 60. En studie publicerad i Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy fann att 18-22% av golfspelarna lider av golvarmbåge.

2. Smärta och funktionsnedsättning: En studie publicerad i Sports Health uppskattade att personer med golf armbåge kan uppleva smärta och funktionsnedsättning i upp till 6-12 månader innan de återhämtar sig helt.

3. Behandlingsresultat: En granskning av flera studier publicerade i British Journal of Sports Medicine fann att 80-95% av personerna med golf armbåge förbättrades med konservativa behandlingar inom sex till tolv månader.

[ Skillnader mellan olika typer av golf armbåge]

Även om golf armbåge generellt sett innebär smärta och ömhet på insidan av armbågen, kan det finnas vissa skillnader mellan olika typer av golf armbåge. Till exempel kan akut golf armbåge bero på en specifik skada eller trauma, medan kronisk golf armbåge utvecklas över tid genom överanvändning. Behandlingsmetoder och återhämtningsplaner kan också variera beroende på om det är akut eller kronisk golf armbåge.

[ Historisk genomgång av för- och nackdelar med olika golf armbåge]

Under de senaste åren har forskningen och förståelsen av golf armbåge och dess behandlingsalternativ utvecklats. Tidigare var operation det vanligaste alternativet för att behandla golf armbåge, men det har successivt ersatts av mer konservativa behandlingar som fysioterapi och aktivitetsmodifiering. Dessa metoder har visat sig vara lika effektiva eller till och med bättre utan de risker och nackdelar som är förknippade med en operation.Avslutningsvis är golf armbåge en vanligt förekommande överbelastningsskada som kan uppstå vid repetitive rörelser i handleden och armen. Genom att förstå vad det är, olika typer, behandlingsalternativ och kvantitativa mätningar, kan personer som lider av golf armbåge fatta välgrundade beslut om sin vård och rehabilitering. Med framsteg inom forskningen är konservativa behandlingar nu det föredragna alternativet för att lindra smärta och förbättra funktionen vid golf armbåge.

FAQ

Hur lång tid tar det att återhämta sig från golf armbåge?

Tiden för återhämtning från golf armbåge kan variera, men det kan ta mellan 6 till 12 månader för personer att helt återhämta sig med konservativa behandlingar. Akut golf armbåge kan läka snabbare än kronisk golf armbåge.

Vad är golf armbåge?

Golf armbåge är en överbelastningsskada som uppstår på insidan av armbågen och orsakar smärta och ömhet. Det skiljer sig från tennisarmbåge som påverkar senorna på utsidan av armbågen.

Vilka behandlingsalternativ finns för golf armbåge?

Det finns flera behandlingsalternativ för golf armbåge, inklusive vila och aktivitetsmodifikation, fysioterapi och övningar, läkemedel, kortisoninjektioner och i sällsynta fall kirurgi.

Fler nyheter